Därför är radonmätning är avgörande vid renovering

Radon är en osynlig och luktfri gas som kan utgöra allvarliga hälsorisker om den finns i för höga halter i våra hem. Genom att förstå varför radon är skadligt och hur vi kan kontrollera dess närvaro, kan vi skapa säkrare och hälsosammare boendemiljöer.

Som en naturlig biprodukt av sönderfallet av uran i marken bildas den radioaktiva gasen radon. Den kan tränga in i byggnader genom sprickor i grundläggningen eller via otäta installationer. Inomhus kan radon ackumuleras till höga koncentrationer, särskilt under de kallare månaderna då ventilationen ofta är mindre effektiv. Långvarig exponering för höga radonhalter har kopplats till en ökad risk för lungcancer, vilket gör det till en av de främsta miljörelaterade hälsohoten.

Vikten av att mäta radonRadon testning i hus

För att skydda dig och din familj är det viktigt att vara medveten om radonnivåerna i ditt hem. Det enda sättet att säkerställa detta är genom radonmätning. Speciellt vid renoveringar, när husets struktur ändras eller förbättras, kan nya infiltringsvägar öppnas för radongasen. Därför bör beställ radonmätning ses som en del av planeringen inför ett renoveringsprojekt.

Mätningar bör utföras under de kallare månaderna då huset är mer tätt för att få en korrekt uppskattning av maximal exponering. Om mätresultaten visar på halter över det rekommenderade gränsvärdet finns det flera metoder för att minska radonnivåerna, såsom förbättrad ventilation eller tätning av grundläggningen.

Hur du går vidare efter upptäckt av höga radonnivåer

Efter att ha utfört nödvändiga mätningar och identifierat problemområden, är nästa steg att vidta åtgärder för att reducera radonnivåerna. Beroende på byggnadens konstruktion och de uppmätta halterna kan olika åtgärder rekommenderas.

För detaljerad information om hur du hanterar höga nivåer av radongas inomhus, besök . Där finner du praktiska råd och vägledning baserat på den senaste forskningen och gällande regelverk.

I slutändan handlar det om att skydda vår hälsa samt vår familjs välbefinnande genom proaktiva åtgärder mot potentiella hot som radongas utgör. Genom noggranna mätningar före och efter renoveringsprojekt samt implementering av effektiva lösningar där det behövs, kan vi skapa tryggare boendemiljöer fria från onödiga risker.